हिन्दी विलोम शब्द - परिभाषा भेद और उदाहरण । Vilom Shabd In Hindi

हिन्दी विलोम शब्द - परिभाषा  भेद और उदाहरण । Vilom Shabd In Hindi


हिन्दी विलोम शब्द - परिभाषा  भेद और उदाहरण । Vilom Shabd In Hindi
हिन्दी विलोम शब्द/ विपरीतार्थक शब्द  परिभाषा  भेद और उदाहरण । Vilom Shabd In Hindi


हमसे जुड़ें

TELEGRAM 

SUBHSHIV

YOUTUBE

SUBHSHIV


विलोम शब्द :-

परिभाषा -  विलोम का अर्थ होता है उल्टा। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है उस शब्द को विलोम शब्द कहते हैं अथार्त एक – दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इसे विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं।

विलोम शब्द बनाने के नियम :-

1. लिंग परिवर्तन से :-

जैसे :- भाई – बहन , राजा -रानी , वर-वधू , लड़का-लडकी , गाय-बैल , कुत्ता-कुतिया आदि।

2. अलग जाति के शब्दों से :-

जैसे :- अधम-उत्तम , अधिकतम-न्यूनतम , अनुराग-विराग , आजाद-गुलाम , आगे-पीछे , कडवा-मीठा आदि।

3. उपसर्ग से :-

जैसे :- ईश्वर-अनीश्वर , आस्था-अनास्था , अस्वस्थ-स्वस्थ , मान-अपमान आदि।

4. उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले शब्दों के बदलने से :-

जैसे :- गणतन्त्र-राजतंत्र , एकतंत्र-बहुतंत्र , उत्तरायण-दक्षिणायण , विशालकाय-लघुकाय आदि।

5. नज समास के पद बनाकर :-

जैसे :- आदि-अनादि , संभव-असंभव , आस्तिक-नास्तिक , अनाथ-सनाथ आदि।

 विलोम शब्द के महत्वपूर्ण उदाहरण इस प्रकार हैं :-


1.अंकुश - निरंकुश
2. क्रुर - अक्रुर
3. ग्राह्य - अग्राह्य
4.अग्रज - अनुज
5. अग्रिमअन्तिम
6. अजल - निर्जल
7. अति -अल्प
8. अथ - इति
9. अतिवृष्टि - अनावृष्टि
10. अनाहूत - आहुत
11. अनुकूल - प्रतिकूल
12. अनुरक्ति -विरक्ति
13. अनित्य - नित्य
14. अनुलोम - विलोम
15. अनभिज्ञ - भिज्ञ
16. अमृत, - विष
17. अर्पण - ग्रहण
18. अपेक्षा - उपेक्षा
19. अर्वाचीन - प्राचीन
20. अपकार - उपकार
21. अवलम्ब -निरालम्ब
22. अल्प - अधिक
23. अधम- उत्तम
24. अवनत- उन्नत
25. अन्तरंग- बहिरंग
26. अनाथ- सनाथ
27. आदर -अनादर
28. अदेय - देय
29. अंतर - बाह्य
30. अल्पकालीन - दीर्घकालीन
31. अल्पज्ञ - बहुज्ञ
32. अपेक्षित - अनपेक्षित
33. अंगीकार, स्वीकार - अस्वीकार
34. अवनि - अम्बर
35. अल्पायु - दीर्घायु
36. अनुरक्त - विरक्त
37. अतल - वितल
38. अवर - प्रवर
39. अमावस्या - प्रूर्णिमा
40. अज्ञ - विज्ञ
41. अपकार - उपकार
42. अनागत - आगत
43. अनिष्ट - इष्ट
44. अवरोह - आरोह
45. अल्पायु - दीर्घायु
46. अनुराग -विराग
47. आदि - अंत
48. आगामी - गत
49. आग्रह - दुराग्रह
50. अनुज - अग्रज
51. आदान - प्रदान
52. अर्थ - अनर्थ
53. आदर्श - यथार्थ
54. आहार - निराहार
55. अल्पभाषी – बहुभाषी / वाचाल 
56. आरोह - अवरोह
58. आवृत - अनावृत
59. आद्र - शुष्क
60. आच्छादित - अनाछ्दित
61. आधुनिक - प्राचीन  
62. वरदान - अभिशाप 
63. आध्यात्मिक - भौतिक
64. औपचारिकताअनौपचारिकता
65. अस्त - उदय
66. अज्ञ - विज्ञ
67. ईर्ष्या - प्रेम
68. इष्ट - अनिष्ट
69. इकहरा - दुहर
70. इच्छित - अनिच्छित
71. ईश्वरवाद - अनीश्वरवाद
72. उत्कर्ष - अपकर्ष
73. उत्थान - पतन
74. उर्वर - ऊसर
75. उत्कृष्ट - निकृष्ट
76. उत्तम - अधम
77. उचित्त - अनुचित
78. उग्र - सौम्य
79. उदार - अनुदार
80. उन्नति - अवनति
81. उपयुक्तअनुपयुक्त
82. उपचार - अपचार
83. उन्नयन - अवनयन
84. उपजाऊ - बंजर
85. उपसर्ग - प्रत्यय
86. उन्मीलन - निमीलन
87. उपमेय - अनुपमेय
88. उपमा - अनुपमा
89. उग्र - सौम्य
90. उदार - कृपन
91. उदयाचल - उस्ताचल
92. उपभुक्त - अनुपभुक्त
93. उत्तरार्ध - पूर्वार्द्ध
94. उन्मूलन - रोपण
95. उत्पत्ति - विनाश
96. एकता -अनेकता
97. एकल - बहुल
98. ऐतिहासिक - अनैतिहासिक
99. एकाग्र - चंचंल
100. ऐश्वर्य - अनैश्वर्य
101. एकत्र - विकर्ण
102. ऐहिक - पारलौकिक
103. एकांगी - सर्वांगीण
104. ऐक्य - अनैक्य
105. एकमुखी - बहुमुखी
106. एकतंत्र - बहुतंत्र
107. ऋजु - वक्र
108. ऋत - अनृत
109. ऋषि - संसारी
110. कृतज्ञ - कृतघ्न
111. कनिष्ठज्येष्ठ/ वरिष्ठ
112. कृष - स्थूल
113. कृष्ण - शुक्ल
114. कंकाल - शरीर
115. कंटक - पुष्प
116. कंठस्थ - विस्मरण
117. कंपन - स्थिर
118. कटुक्ति - सूक्ति
119. कट्टर - उदार
120. कठोर - कोमल
121. कडवा - मीठा
122. कथ्य - अकथ्य
123. कपाल - पद
124. कपूत - सपूत
125. कर्मशील - कर्महीन
126. करुण - निष्ठुर
127. कीर्ति - अपकीर्ति
128. कृत्रिम -प्राकृत
129. कर्मण्य - अकर्मण्य
130. कर्कश - कोमल, मधुर, सुशील
131. कुरूप - सुरूप , सुंदर
132. कोप - कृपा
133. क्रिया- प्रतिक्रिया
134. क़ानूनीगैरकानूनी
135 कुमार्ग - सुमार्ग
136. क्रेता - विक्रेता
137. कायर  निडर
138. क्रोध - क्षमा
139. खरीद - बिक्री
140. खल - सज्जन
141. खीजना - रीझना
142. खंडन - मंडन
143. कुकृति - सुकृत्य
144. कुख्यात - विख्यात
145. कदाचार - सदाचार
146. खगोल - भूगोल
147. केंद्रित - विकेन्द्रित
148. गंभीर - वाचाल
149. गहरा - छिछला
150. गणतंत्र - राजतंत्र
151.. गद्य - पद्य
152. गत - आगत
153. घात - प्रतिघात
154. गुरु - लघु
155. गोचर - अगोचर
156. गहरा - उथल
157. घाटा - फायदा
158. गृहस्थ - सन्यासी
159. गाढ़ा - पतला , तनु
160. गूढ़ - प्रकट
161. गौण - प्रमुख प्रधान
162. ग्रास - मोक्ष
163. गाड़ना - उखाड़ना
164. गण्य - नगण्य
165. गतिरोध - निर्विरोध
166. छूत - अछूत
167. छली - निश्चल
168. चर - अचर
169. चल - अचल
170. चंचल - स्थिर
171. जंगम - स्थावर
172. जड़ - चेतन
173. ज्वार - भाटा
174. जाग्रत - सुषुप्त
175. झोंपड़ी - महल
176. जय - पराजय
177. ज्योतितम
178. जेय - अजेय
179. जीव - निर्जीव
180. ठोस - तरल
181. तिमिर - प्रकाश
182. तामसिक - सात्विक
183. तरुण - वृद्ध
184. तिक्त - मधुर
185. तीक्ष्ण - कुंठित
186. तटस्थ - पक्षपाती
187. तृषा - तृप्ति
188. तृषा - तृप्ति
189. तीक्षण - कुंठित
190. तृप्त - अतृप्त
191. तुल - अतुल
192. तकलीफ - आराम
193. दुर्लभ - सुलभ
194. देय - अदेय
195. दिवा - रात्रि
196. दीर्घकाय - लघुकाय
197. दुराचारी - सदाचारी
198. दुर्भाग्य - सौभाग्य
199. दीर्घ - ह्स्व
200. नूतन - पुरातन
201. नख - शिख
202. नश्वर - साश्वत
203. निकट - दूर
204. निर्मल - मलिन
205. निरर्थक - सार्थक
206. निर्जीव - सजीव
207. पठित - अपठित
208. परतंत्र - स्वतंत्र
209. प्रतिकूल - अनुकूल
210. पूर्व - पश्चिम
211. निर्दय - सदय
212. निष्काम - सकाम
213. प्रसाद - अवसाद
214. पूर्ववर्ती - परवर्ती
215. पाश्चत्य - पौवार्त्य
216. नियमित - अनियमित
217. निश्चित - अनिश्चित
218. निरक्षर - साक्षर
219. नूतन - पुरातन
220. नीचा - ऊँचा
221. नकली - असली
222. प्रलय - सृष्टि
223. निर्लज - सलज्ज
224. निदय - सदय
225. निश्छल - छली
226. निर्गुण - सगुण
227. नीरस - सरस
228. निर्जीव - सजीव
229. नैतिक - अनैतिक
230. प्रात: - सांय
231. प्रारंभिक - अंतिम
232. परार्थ - स्वार्थ
233. प्रजा - राजा
234. प्रज्ञ - मूढ़
235. प्रशंसा - निंदा
236. पतनोन्मुख - विकासोन्मुख
237. निरामिष - सामिष
238. नास्तिक - आस्तिक
239. नीरस - सरस
240. पृथूतनु
241. प्राण - निष्प्राण
242. पोषण - शोषण
243. बर्बर - सभ्य
244. बाढ़ - सुखा
245. बुराई - भलाई
246. बाह्म - अभ्यन्तर
247. बहिस्कार - स्वीकार , अंगीकार
248. मूक - वाचाल
249. मौखिक - लिखित
250. मितव्यय - अपव्यय
251. मोक्ष - बंध
252. भद्र - अभद्र
253. मानव - दानव
254. मिलन - विछोह
255. भूत - भविष्य
256. मिथ्या - सत्य
257. राजा - रानी , रंक
258. रात - दिन
259. यश - अपयश
260. रुग्ण - स्वस्थ
261. रक्षक - भक्षक
262. रहित - सहित
263. रात्रि - दिवस
264. योगी - भोगी
265. रचना - विनाश
266. रत - विरत
267. राजतंत्र - प्रजातंत्र
268. रिक्त - पूर्ण
269. रंगीन - रंगहीन
270. वृष्टि - अनावृष्टि
271. वरदान - अभिशाप
272. विधि - निषेध
273. विधवा - सधवा
274. लोभ - संतोष
275. विपन्न - संपन्न
276. विशुद्ध - दूषित
277. विरोध - समर्थन
278. लोभी - संतोषी
279. लेन - देन
280. लौह - स्वर्ण
281. वन - मरु
282. विरह - मिलन
283. विशालकाय - लघुकाय
284. विश्वास - संदेह
285. विवाद - निर्णय
286. विशिष्ट - साधारण
287. विस्तार - संक्षेप
288. लौकिक - अलौकिक
289. लिप्त - अलिप्त
290. लुप्त - व्यक्त
291. वसंत - पतझड़
292. वरदान - अभिशाप
293. वाद - प्रतिवाद
294. वास्तविक - अवास्तविक
295. विकास - पतन
296. विवादास्पद - निर्विवाद
297. विनय - अविनय
298. विशालकाय - लघुकाय
299. विश्वास - अविश्वास
300. विषम - सम
301. वीर - कायर
302. विवेक - अविवेक
303. विशलेषण - संश्लेषण
304. विजय - पराजय
305. व्यवहारिक - अव्यवहारिक
306. वृहत - लघु
307. वैतनिक - अवैतनिक
308. व्यक्त - अव्यक्त
309. व्यर्थ - सार्थक
310. व्यष्टि - समष्टि
311. विद्या - अविद्या
312. विरत - निरत
313. विष - अमृत
314. विशेष - सामान्य
315. विपत्ति - संपत्ति
316. विभक्त - अविभक्त
317. विदुषी - अज्ञानी
318. विद्वान् - मूर्ख
319. वृद्धि - हास्र
320. वादी - प्रतिवादी
321. वैमनस्य - सौमनस्य
322. विरागी - रागी
323. लहू - पसीना
324. लवण - शर्करा
325. ललित - कुरूप
326. लय - बेलय
327. लडकी - लड़का
328. लचीलापन - कड़ापन
329. लचीला - कठोर
330. लचक - कठोरता
331. लघुशंका - दीर्घशंका
332. लघुता - बडप्पन
333. लग्न - कुलग्न
334. लब्ध - अनुपलब्ध
335. लबालब - खाली
336. लतिका - पौधा
337. लड़ाई - सुलह
338. लगाव - दुराव
339. लक्ष्य - अलक्ष्य
340. लक्षितार्थ - अभिधार्थ
341. लक्षित - अलक्षित
342. लक्षणा - अभिधा
343. लक्ष्ण - कुलक्षण
344. लकीर  -  बिंदु
345. लंबित - त्वरित
346. लम्बाई - चौडाई
347. लम्बा - ठिगना
348. लम्ब - आधार
349. लम्पट - सदाचारी
350. सहयोग - असहयोग
351. स्वाधीन - पराधीन
352. सजीव - निर्जीव
353. सुगंध - दुर्गंध
354. संक्षेप - विस्तार
355. सरस - नीरस
356. सौभाग्य - दुर्भाग्य
357. सगुण - निर्गुण
358. शुष्क - आद्र
359. शीत - उष्ण
360. सज्जन - दुर्जन
361. शुभ - अशुभ
362. संतोष - असंतोष
363. सामिष - निरामिष
364. सूक्ष्म - स्थूल
365. शासक - शासित
366. शुचि - अशुचि
367. शोषण - पोषण
368. समास - व्यास
369. स्थावर - जंगम
370. संगत - असंगत
371. संत - असंत
372. श्वेत - श्याम
373. सदाशय - दुराशय
374. समाज - व्यक्ति
375. ससीम - असीम
376. संकीर्ण - उदार
377. सूक्ष्म - स्थूल
378. सुगम - दुर्गम
379. श्रव्य - दृष्य
380. श्रांत - अश्रांत
381. शिष्य - गुरु
382. शत्रु - मित्र
383. श्रीगणेश - इतिश्री
384. संगत - असंगत
385. सफल - विफल
387. सचेत - अचेत
388. सजल - निर्जल
389. संधि - विग्रह
390. सुस्त - चुस्त
391. सकाम - निष्काम
392. सुबुद्धि - कुबुद्धि
393. सच - झूठ
394. सुदूर - अदूर
395. सुना - भरा
396. सदाशय - दुराशय
397. संकीर्ण - उदार
398. सत्य - असत्य
399. साधु - असाधु
400. सुर - असुर
401. सुलझाव - उलझाव
402. स्थूल - सूक्ष्म
403. सहस - कठिन
404. हानि - लाभ
405. हर्ष - शोक
406. क्षणिक - शाश्वत
407. हास्य - रुदन
408. क्षम - अक्षम
409. क्षर - अक्षर
410. क्षुद्र - महान
411. क्षम्य - अक्षम्य
412. क्षमा - दंड
413. क्षणिक - शास्वत

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ